ร้องคลังออกกฎให้หน่วยงานรัฐซื้อยาจาก อภ. ก่อนเอกชน รักษากลไกความมั่นคงทางยาของชาติ

Posted: 17 May 2017 01:06 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซท์ประชาไท)

วงเสวนาชี้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 บั่นทอนระบบจัดซื้อยาทั้งประเทศ ปลุกองค์การเภสัชกรรมลุกขึ้นสู้ ให้กรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อยาจาก อภ.ก่อนเอกชน เพื่อรักษากลไกหลักความมั่นคงทางยาของชาติ

17 พ.ค. 2560 รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(17 พ.ค.60) มีการจัดเสวนาเรื่อง “การยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 เป็นการทำลายระบบสาธารณสุขของไทยจริงหรือไม่” ณ อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อหารือถึงผลกระทบต่อความมั่งคงทางยาหลังจากประกาศใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

ศิริพร จิตประสิทธิศิริ อดีตประธานชมรมเภสัชกรชนบท กล่าวว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เดิม อภ. ได้รับการคุ้มครองโดยให้ส่วนราชการจัดซื้อยาไม่น้อยกว่า 60% และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไม่น้อยกว่า 80% รวมถึงการให้จัดซื้อยาจาก อภ.เป็นอันดับแรกหากราคาใกล้เคียงกันยกเว้นราคาสูงกว่ารายอื่นๆ เกิน 3% แต่ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ไม่มีเรื่องเหล่านี้แล้ว

ศิริพร กล่าวว่า หากเปิดเสรีให้ อภ.แข่งขันด้วยตัวเอง ต้องอยู่ด้วยตัวเองเช่นนี้ หาก อภ.อ่อนแอหรือไม่สามารถแข่งขันได้ จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบยาทั้งประเทศ เพราะที่ผ่านมา อภ. เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยตรึงราคายาในประเทศไว้ แต่หาก อภ.อยู่ไม่ได้ ราคายาในประเทศไทยจะสูงขึ้นกว่านี้ โรงพยาบาลขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากยอดซื้อมีไม่มาก อำนาจการต่อรองต่ำ รวมทั้งผู้ป่วยจะขาดแคลนยาจำเป็นที่มีผู้ผลิตน้อยราย ซึ่งปัจจุบัน อภ.รับหน้าที่ผลิตยาเหล่านี้แม้ไม่ทำกำไรก็ตาม

ขณะที่ กรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักวิจัยแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังยา กล่าวว่า การเจรจาเขตเสรีการค้าที่ผ่านมา ทั้งเขตเสรีการค้าไทย-อเมริกา และ ไทย-ยุโรป ต่างมีข้อเสนอในเรื่องการเปิดเสรีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยต้องเปิดให้บริษัทเอกชนต่างประเทศสามารถเข้าประมูลหรือเสนองานภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน

กรรณิการ์ กล่าวอีกว่า แม้การเจรจาเขตการค้าเสรีจะล้มไปแล้ว แต่ความพยายามในการแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างกลับมีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเจรจา TPP แม้การเจรจานี้จะล้มไป แต่กฎหมายก็ผ่านสภานิติบัญญัติออกมาแล้ว ขณะที่ท่าทีของกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังก็เอนเอียงไปทางเอกชน เช่น การพยายามให้บริษัทประกันภัยเอกชนเข้ามาบริหารงบประมาณสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ส่วนเรื่องยานี้เชื่อว่าบริษัทยาข้ามชาติก็วิ่งเต้นไม่น้อยกว่าเรื่องอื่นๆ

อย่างไรก็ดี ใน พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ มีข้อดีอย่างหนึ่งคือในมาตรา 65 เปิดช่องให้สามารถออกกฎกระทรวงยกเว้นได้ ดังนั้นควรอาศัยช่องทางนี้ออกข้อยกเว้นเพื่อความมั่นคงด้านยา โดยกำหนดว่าหากหน่วยงานรัฐจัดซื้อยา หากราคายาต่างกันไม่เกิน 3% ให้จัดซื้อยาจาก อภ.ก่อน เพื่อให้ อภ.สามารถอยู่ได้ หรือหากไม่มีข้อยกเว้น รัฐก็ต้องจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการของ อภ.ให้สามารถอยู่ได้

“แม้กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือน ส.ค. 2560 แต่ก็มีช่องทางมาตรา 65 พวกเราต้องไปส่งเสียงให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางออกกฎกระทรวงยกเว้น ต้องไปบอกให้เขารู้เพราะเขาใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เขาไม่สนใจหรอกว่าจะซื้อยาแพงแค่ไหน แต่ประชาชนที่ต้องพึ่งบัตรทองมันจำเป็นต้องจัดซื้อยาในราคาที่เหมาะสม เราก็ชักชวนกันไปบอกอย่างสุภาพว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรบ้าง บอกว่าการออกกฎกระทรวงเพื่อการจัดซื้อยาของหน่วยบริการเป็นเรื่องจำเป็น ต้องส่งเสียงดังๆในจำนวนที่มากพอ” กรรณิการ์ กล่าว

นิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า อภ.เป็นกลไกความมั่นคงทางยาและจะปล่อยให้ล้มไม่ได้ หากกลไกนี้ล้มไปก็จะไม่มีคนตรึงราคายา ส่งผลให้ยาแพง งบประมาณรายหัวที่หน่วยบริการได้รับไม่เพียงพอที่จะซื้อยา ส่งผลให้ระบบหลักประกันสุขภาพล้มตามไปด้วย สุดท้ายก็กลับมาให้ประชาชนต้องร่วมจ่ายอีก

“การแก้กฎหมายนี้เป็นการทำลายระบบการผลิตยาในประเทศเลยนะ ทุกวันนี้เรามีบริษัทยาในประเทศกี่บริษัทเอง หากบริษัทข้ามชาติต้องการล้ม อภ. แค่ลดราคายาติดต่อกัน 5 ปี ถามว่า อภ.อยู่ได้ไหม แล้วถ้าไม่มีบริษัทยาในประเทศก็ต้องนำเข้ายา บริษัทข้ามชาติจะตั้งราคาเอาเท่าไหร่ก็ได้ ดังนั้นเราต้องสู้ต่อไป อย่างน้อยต้องผลักดันให้มีกฎกระทรวงหรือมีข้อยกเว้นแก่ อภ.เพื่อแก้ปัญหาชั่วคราว” นิมิตร์ กล่าว

นิมิตร์ กล่าวอีกว่า ประเด็นนี้ อภ.ต้องสู้จากเนื้อในก่อน แล้วผสานกับเครือข่ายภายนอก อภ.มีต้นทุนทางสังคมสูง เป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของยา เป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างไรเสียภาคีภายนอกก็ไม่ปล่อยให้ต้องสู้เพียงลำพังอยู่แล้ว แต่การต่อสู้ต้องออกมาจากเนื้อในก่อน

“เรื่องแบบนี้ฝากความหวังกับผู้นำแบบปัจจุบันไม่ได้จริงๆ ถ้าต้องการให้ผู้มีอำนาจแสดงออกที่เป็นเรื่องเป็นราวกว่านี้เราก็ต้องแข็งกร้าวและเสียงดังบ้าง ต้องยืนยันว่าเรื่องไหนยอมได้ เรื่องไหนยอมไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ายอมไม่ได้” นิมิตร์ กล่าว

ธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต กล่าวว่า หากไม่มี อภ. ประชาชนตายแน่ๆ เพราะไม่มีคนตรึงราคายาให้ หากจัดซื้อยาจากบริษัทยาข้ามชาติด้วยงบประมาณรายหัวจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คงไม่พอ สิ่งที่ตามมาคือโรงพยาบาลติดหนี้และหากติดหนี้มากๆ บริษัทยาไม่ส่งยาให้แล้วจะทำอย่างไร

รพ.เอกชน ชี้แจงปมค่ารักษาพยาบาลแพง จนต้องมัดจำทอง ส่วนการย้ายโรงพยาบาล ต้องรอให้โรงพยาบาลอีกที่เป็นคนรับ แต่ไม่ทันใจญาติ
          จากกรณีที่มีสาวโพสต์จวกโรงพยาบาลเอกชนคิดค่ารักษาแพง จนต้องถอดสร้อยทอง 3 บาทเพื่อมัดจำค่ารักษาพยาบาลเอาไว้ เนื่องจากเงินไม่พอ (อ่านข่าว สาวโวย รพ. เอกชน แอดมิท 2 ชั่วโมง เกือบ 5 หมื่น เงินไม่พอต้องถอดสร้อยมัดจำ)
ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เว็บไซต์ workpointtv.com รายงานว่า นพ.ปิยะ เชี่ยวประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า ผู้ป่วยคนนี้คือนายเสถียร จันทะยา วัย 34 ปี เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน จากอุบัติเหตุลื่นล้มจนหัวฟาดพื้นหมดสติ
ส่วนผลการตรวจร่างกายพบว่ามีลิ่มเลือดในสมอง ทางโรงพยาบาลพยายามช่วยชีวิตและทำตามขั้นตอนการรักษา จนญาติผู้ป่วยมีความต้องการย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เนื่องจากมีสิทธิประกันสังคมของผู้ป่วย ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงแจ้งญาติว่าจะติดต่อโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชาให้มารับผู้ป่วย แต่ทางญาติผู้ป่วยต้องการแบบเร่งด่วน จึงใช้รถทางโรงพยาบาลปิยะเวชช์ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
          ขณะที่ประเด็นเรื่องการมัดจำทองนั้น ทางญาติเงินไม่พอจึงขอมัดจำไว้ แล้ววันรุ่งขึ้นจะมาชำระเงิน ทางโรงพยาบาลก็ดำเนินการตามประสงค์ไม่เคยคาดคิดว่าเหตุการณ์อย่างในเนื้อเพลงนี้มันจะเกิดขึ้นกะเราอย่างกระทันหัน เศร้าใจเหลือเกิน ขอดวงวิณญาณของจงสู่สุขติภพชั่วนิจนิรันด์

Plus-size model Hunter McGrady stars in Sports Illustrated's swimsuit issue

She isn't even wearing a swimsuit but rather cleverly designed bodypaint
Sports Illustrated has released its 2017 swimsuit issue featuring one of its most diverse line-ups yet - Serena Williams, Simone Biles and Robyn Lawley all star in the magazine, with Kate Upton on the cover.
The issue is full of beautiful women sporting different swimsuits, but one model in particular has set tongues wagging because her body is larger than the rest.
Hunter McGrady is bigger than the women we normally see emerging from the sea or arching their backs in the sand, and so of course her inclusion is still causing a big reaction. [full-post]


เขาว่ากันว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ…แต่….เคยสังเกตไหมคะว่าหลายครั้งที่สาวๆ พยายามจะบอกอะไรสักอย่างกับใครบางคนผ่านดวงตาแต่ทำไม๊ทำไมมันกลายเป็นคนละความหมาย เพราะนอกจากเขาจะไม่เข้าใจความหมายแล้ว บางครั้งยังตีความหมายผิดไปซะหมดอีกด้วย นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าดวงตาของคุณอาจจะถูกบดบังด้วยความอ่อนล้า ความหมองคล้ำ และริ้วรอยมากซะจนไม่สามารถทำหน้าที่ในการสื่ออารมณ์และความรู้สึกจริงๆได้นั่นเอง ดังนั้น เรามาดูกันเลยดีกว่าว่า 4 อารมณ์ไหน ที่ต่อให้อยากจะสื่อสารผ่านดวงตาแค่ไหน ก็มักจะเฟลทุกครั้งไป

1.สายตาขวยเขิน หรือ สายตาเอือมระอากันแน่
สำหรับสาวๆ มีความรัก ในแววตาของสาวๆ มักจะเป็นประกายแพรวพราว จนคนรอบข้างสังเกตได้ แต่ถ้าในช่วงนั้น ดวงตาของสาวๆ เกิดดำคล้ำ และทรุดโทรมจากการดูแลที่ไม่เต็มที่แล้วล่ะก็ บอกเลยว่าดวงตานั้นจะเปลี่ยนแมสเสจของความรักให้กลายเป็นความเอือมระอาไปในทันที
2.แววตาแห่งความสุขที่หายไปเพราะดวงตาแลดูโทรม
เป็นที่แน่นอนว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดีใจและมีความสุข เราก็คงอยากที่จะประกาศให้คนทั้งโลกรู้ ซึ่งอย่างที่รู้ๆกัน เลยค่ะว่าแววตาและสายตาของเรานี่ล่ะ คือสิ่งที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึก ณ ขณะนั้นได้ดีที่สุดจริงๆ แต่คงจะเป็นเพราะว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัด ลุยงานหนักจนลืมที่จะดูแลตัวเอง ทำให้ถุงใต้ตาบวมตุ่ย และดำคล้ำจนคนรอบข้างมองไม่เห็นแววตาแห่งความสุข เพราะมัวแต่คอยจ้องอยู่ที่ดวงตาอันดำคล้ำ และทรุดโทรมจนเหมือนคนป่วยแทน
3.เศร้าได้เหงาเป็น แต่อย่าปล่อยให้ดูเหมือนคนอมทุกข์ตลอดเวลา
ความรู้สึกเหงาหรือเศร้า ก็เป็นความรู้สึกที่สาวๆ มักจะมีกันบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่คงไม่มีใครที่จะจมอยู่กับความเศร้าตลอดเวลา 24 ชั่วโมงหรอกค่ะ คนเราต้องมีโมเม้นต์แฮปปี้กันบ้าง แต่เคยไหมที่ต่อให้เรากำลังหัวเราะจนแทบบ้า แต่ใบหน้าเรามันยังดูอมทุกข์และอ่อนล้า นั่นก็เพราะว่าดวงตาที่บวม ดำคล้ำ และ อ่อนล้านั่นเอง ที่ทำให้เราดูเหมือนคนฝืนหัวเราะ จนทำให้คนรอบข้างรู้สึกกร่อยไปด้วย
4.พายุลูกยักษ์ในดวงตาคู่โปรดที่ไม่มีใครเข้าใจ
หลายครั้งที่เวลาสาวๆ รู้สึกโกรธ ไม่พอใจแฟนหนุ่ม ใครหลายๆคนก็มักจะอยากให้สุดที่รักรู้ว่าตัวเองนั้นกำลังไม่พอใจอยู่ แต่ กลับต้องหงุดหงิดกว่าเดิมเพราะแฟนหนุ่มดันจับอารมณ์ของเราได้ไม่ถูกจุดซักที! เพราะแทนที่หวานใจจะคิดว่าเรากำลังโกรธ แต่กลับคิดว่าเราเหนื่อยและอ่อนล้ากับงานมากเสียจนไม่อยากที่จะพูดคุยกับเขาเฉยๆ
เห็นไหมคะสาวๆ ว่าดวงตานั้นมีความสำคัญแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผิวรอบๆ บริเวณดวงตาที่มักส่งผลกระทบต่อการสื่อสารอารมณ์ของพวกเราจนทำให้ใครหลายคนพากันเข้าใจผิดไปหมด ดังนั้น สาวๆ ต้องไม่ละเลยดูแลผิวรอบดวงตา และควรหาอายครีมดีๆ สักตัวมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวบริเวณนี้กันนะคะ
ขอบคุณเนื้อหาดีดีจาก OLAY

ขับเคลื่อนโดย Blogger.